Митове за еволюцията

Въпреки, че еволюцията е доказан научен факт, много хора все още се съмняват в нея поради различни причини. При много от тях религията се явява пречка и не им дава свобода да приемат новите доказателства или нямат достатъчно знания, за да разграничат истинската наука от псевдонауката. В тази публикация, ще видите само доказани научни факти, които не могат да се оспорят по никакъв начин и за тях има солидни аргументи и доказателства, които ги подкрепят.

 1. Мит: Еволюцията не е реална, а само теория.
  Факт: Еволюцията наистина е теория, но това в никакъв случай не означава, че не е напълно доказана от науката. Неразбирането при повечето хора идва от думата „теория“, която в науката има съвсем различен от общоприетия смисъл. Повечето научни открития започват като теории – в началото те са предположения и започват да се търсят доказателства, за да се докажат. След като бъдат доказани, те продължават да са теории, защото това е първоначалното им наименование. С еволюцията се случва същото – тя стартира като теория за произхода на видовете, след това е доказана от различните археологически находки и най-вече с откриването на ДНК. Може да се докаже научно кой вид от кой е произлязъл, ние хората също носим гените на нашите предци, които не са били като нас. Този факт няма как да се оспори, защото е доказан многократно, но изразът „Теория за еволюцията“ продължава да се използва, защото според науката това е една доказана теория.

 2. Мит: Еволюцията действа по предварително зададен проект и има крайна цел.
  Факт: Единствената цел на еволюцията е да запази живота. Тя действа според ситуацията и няма дългосрочен план, който да следва. Пример за това е строежът на човешкото око, което е много несъвършено. Личи си как то е надграждано в продължение на милиони години, за да достигне до днешния си вариант, който има много недостатъци. Ако имаше първоначален проект, то щеше да бъде много по-перфектно.

 3. Мит: Хората са произлезли от маймуните.
  Факт: Маймуните са наши еволюционни „братовчеди“. Те, както и ние, са вид примати, произлезли от древни видове. С тях ни свързват общи прародители, които не са били като днешните маймуни, защото те също са еволюирали от тях, но са се развили различно. За справка, хората и шимпанзетата имат 98% еднаква ДНК. Чарлз Дарвин е критикуван многократно заради книгата си „Произход на видовете“, издадена през 1871г. Според много хора, той заявява, че хората са произлезли от маймуните, а това не е вярно. В своята книга Дарвин твърди, че човекът и маймуната произлизат от общ вид, а не че са наследници едни на други.

 4. Мит: Никой не може да докаже еволюцията, защото не я е видял да се случва реално.
  Факт: Наистина не можем да наблюдаваме еволюцията в реално време, защото за нея могат да бъдат необходими милиони години, но можем да четем историята и да си вадим точни изводи от нея. В гените ни също е кодирана цялата еволюция и ние носим гените на предците си, които само трябва да се прочетат правилно.

 5. Мит: Еволюцията действа хаотично и случайно.
  Факт: Целта на еволюцията е да премахне грешките в даден индивид и да добави нови подобрения, за да го пригоди към средата, в която той живее. Тя действа на поколението – един организъм не може да еволюира и да се видоизмени, но може да предаде новия подобрен код на поколението си.

 6. Мит: Дарвин е открил еволюцията.
  Факт: За еволюцията има теории още от VII в.пр.н.е. Жан-Батист Ламарк (католически учен) също има подобна теория през XIX в, но тази на Дарвин има по-различен подход, като в нея се твърди, че съществата имат общи прародители, за разлика от приетия по онова време стълбовиден модел.

От: 01.12.2018     Видяно: 3 056 пъти     Автор: Мартин Младенов

Сподели:

Подобни публикации:

   Йоци