10 потвърдени древни теории

Атомите

Още през V в.пр.н.е. е съществувала идеята, че вселената е създадена от малки частици. Първоначално създадена от Левкип, теорията започнала да набира последователи, наречени атомисти. Според тях всичко било изградено от атоми и вярвали, че водата се състои от хлъзгави атоми, а желязото от силни. В Индия също възникнала подобна идея през VI в.пр.н.е. Въпреки различните религии там - Хиндуизъм, Будизъм и Джайнизъм, всички те обединявали това схващане. След Аристотел, атомите потъват в забрава и чак след 2000 години са научно доказани от Алберт Айнщайн пре 1905г.

Еволюцията

Според много хора еволюцията е открита от Чарлз Дарвин, но това не е точно така. Още през VI в.пр.н.е. Анаксимандър от Милет твърди, че живота е тръгнал от моретата и след това се е развил на сушата. Неговият труд е бил изгорен заедно с други подобни писания. Знаем за това само заради древен поет, който го описва. Дарвин затвърждава това твърдение и го превръща в теория, според която всички същества се адаптират и само най-силните оцеляват. Първоначално отхвърлена, днес теорията за еволюцията е безспорен научен факт, доказан напълно след откриването на ДНК.

Естественият подбор

Още през V в.пр.н.е. един сицилиански философ на име Емедокъл споменава за произхода на видовете. Според него отделните части - ръце, крака и т.н, са се издигнали от земята и са създали хибридни същества от силата на любовта. Тези, които не били направени правилно не можели да се размножават и оцелели само онези, които били създадени по правилен начин. Въпреки, че първоначално теорията изглежда смешна и неправдоподобна, тя има общо с дарвиновата теория за естествения подбор, според която оцеляват само най-силните.

Земята не е плоска

От Аристотел знаем за Талес, роден в Йония през VII в.пр.н.е. философ, според който Земята не е плоска, а има сферична форма. Според него, ако Земята не беше кръгла, тогава Слънцето щеше да има елиптична сянка. Също така, той установил, че когато човек се придвижва, изглежда че и звездите се движат, а ако Земята беше плоска, тогава нямаше да е така. Има легенда, че Талес толкова много се бил концентрирал да гледа звездите, че дори паднал в кладенец докато го правил. Науката доказва сферичната форма на планетата ни 1000 години след Талес, но въпреки това все още има заблудени хора, които не вярват, че това е така.

Термодинамиката

Според философът Хераклит цялата вселена е направена от огън. Макар, че това не е съвсем така, той е много близо до истината. Доказано е, че без топлината няма как да съществуваме. Именно от нея се създава промяната и се поддържа цикъла на живот и смърт. Благодарение на топлината вселената успява да запази цялост и да не се саморазруши.

Всичко в света се движи в постоянен поток

Хераклит е казал, че няма как да се изкъпем два пъти в една река. Според него в живота има една единствена непроменяща се константа - промяната. Докато гледаме даден предмет той не се видоизменя, но дали това е така? Според днешната квантова механика всичко е създадено от малки частици, които непрекъснато се движат и променят, но това няма как да се види на пръв поглед. В цялата Вселена всичко е в постоянно движение и всичко променя формата си непрестанно.

Раздвоената личност

Всеки човек приема себе си като отделен индивид и това е напълно нормално. Според Платон душите на хората били разделени на три части - дух, причина и апетит. Причината държала юздите на колесница, теглена от два коня - дух и апетит. Ако те са в хармония, тогава се чувстваме щастливи. Според днешната психологията в нас има много "аз" едновременно, за да съществуваме като човешки същества.

Индетерминизмът

Според Аристотел в природата има случайност и много неща не се случват от предварителен замисъл. Левкип смята, че атомите правят случайни движения, които не могат да се предвидят. В днешната квантова механика съществува термин - индетерминизъм, според който няма как да разберем къде е дадена частица, докато тя не взаимодейства с нещо. Свободните частици във Вселената се движат непредвидимо и взаимодействат помежду си непредвидено.

Относителността

Още през VII в.пр.н.е. древните мислители - софисти, смятали че не съществува абсолютна реалност и никой друг човек не може да живее и да се чувства по същия начин като нас самите. Днешната наука показва, че хората могат да усещат еднакви миризми, цветове, форми или звуци, но те имат уникални гени, които са неповторими.

Големият взрив

Тази теория датира отпреди 3000 години в древна Индия. Според тях вселената се съдържа в космическо яйце, наречено брахманда. Това яйце се разширява постоянно от една точка и ще се срути в същата тока. Съвременната наука е на мнение, че цялата вселена се е образувала от малко кълбо пълно с енергия, а вселената постоянно се разширява.

От: 04.06.2018     Видяно: 1 589 пъти     Автор: Мартин Младенов

Сподели:

Подобни публикации: