Глобалното значение на насекомите

Насекомите, тези малки създания, които понякога ненавиждаме, са навсякъде около нас. Някои от тях са толкова микроскопични, че изобщо не ги забелязваме. Те са най-разнообразната група от организми на Земята. Описаните до сега видове се равняват на около 1 500 000. Със сигурност съществуват много други, които учените още не са открили и класифицирали. Повечето от тях са безвредни за човека и животните. Някои обаче са доста опасни и могат да предизвикат болести, дори смърт.

Какви ще са последствията за живота на планетата, ако насекомите изчезнат?

  • Ще се наруши хранителната верига.

Насекомите са основна част от менюто на влечуги, земноводни и птици. Ако те изчезнат, тогава тези видове, които се хранят с тях, са обречени. Това би засегнало съответно и всички животни нагоре по хранителната верига. Ще се получи ефектът на доминото. Постепенно и необратимо това ще достигне и ще се отрази пагубно за човека.

  • Повечето растения и култури ще бъдат унищожени.

Покритосеменните растения заемат 80% от растителния свят. Характерното за тях е, че се размножават чрез опрашване. Малка част от тях могат да бъдат опрашени чрез вятъра, но голямата "работа" вършат насекомите - пчели, пеперуди, бръмбари и др.  Ако те изчезнат, всички овощни дървета и култури, които са неотменима и неразделна част от нашата храна, биха изчезнали също.

  • Ще има множество органични отпадъци и трупове.

Насекомите играят важна роля в разлагането на растенията и организмите. Освен това, те спомагат за наторяването на почвата и набавянето ѝ с хранителни вещества. Благодарение на тях в почвата се създават благоприятни условия за растежа на растителните видове. Те връщат в почвата множество микроелементи, поддържайки нейното нормално биохимично състояние. Насекомите са неразделна част от естествения кръговрат и поддържат чистотата на заобикалящия ни свят. Без тях разлагането на всичко органично, включително и човешките тела, би бил изключително бавен процес.

Неслучайно насекомите са най-голямата и богата група от организми на планетата. Те са изключително приспособими към околната среда. Освен това, имат завидна възпроизводителност, създавайки поколение, което не изисква голяма грижа. Притежават умения, които превъзхождат човека, като например мравката може да вдигне тежест 30 пъти над собственото си тегло. Други имат жило и отрова, с която могат да убиват. Трети имат корава обвивка, която ги предпазва от неприятели, а четвърти са толкова микроскопични, че никой не ги забелязва. Всичко това показва как природата се е погрижила за тяхното запазване и оцеляване. Равновесието и баланса на околната среда дължим в огромна степен на тези малки същества, без които светът не би бил същият!

 

От: 27.07.2017     Видяно: 6 822 пъти     Автор: Надежда Младенова

Пенка

20.02.2021 - 09:25
Много ми харесе

Напиши отговор на този коментар

Подобни публикации: