Сигурност

Портфейли за криптовалути

Видове портфейли и начини за защита

Портфейлите за криптовалути се използват за съхранение на криптоактиви, но интересното при тях е, че те не съдържат самите криптовалути в себе си, а служат като посредник между потребителите и блокчейн протокола. От какво се състоят портфейлите? Всеки портфейл за криптовалути се състои от публичен ключ, частен ключ и адрес. Публичният ключ се генерира от частния ключ и представлява 256 битов буквено-цифров низ. Частният клю...