Земетресение

Опустошителната сила на природата.
  • Земетресение
  • Земетресение
  • Земетресение

Земетресението (земетръс) се получава, когато част от земната кора се размести внезапно. Появяват се сеизмични вълни, които са причина за трептения в земната повърхност. Началната точка, в която е подземното огнище на земетръса, се нарича хипоцентър. Нейната проекция на повърхността е - епицентър. Областта на разрушенията се нарича „огнище на земетресението“.

Науката, която изучава това явление е сеизмологията. Името и идва от гръцката дума seismos, която в превод означава „треса“.

Видове земетресения и причини за появата им

Земетресенията могат да бъдат два вида – вулканични и тектонски. Разделени са на три типа според тяхната дълбочина. Плитките са до 100 километра. Между 100 и 300 километра са междинните, а дълбоките са тези, които се случват на повече от 300 километра. Както ни подсказва логиката, плитките земетресения са най-разрушителни.

Сеизмичните процеси се образуват най-вече заради отделяната в земните недра топлина – по-точно от вулканизма или тектонските разломи. Земетресенията, причинени от тектонски причини са най-унищожителни. Разпространението на земетресението до голяма степен зависи от разположението на разломите.

Когато под действието на конвективните течения, литосферните плочи се движат върху горната мантия, те влизат една под друга или се сблъскват. Получава се напрежение, което се увеличава непрекъснато, докато не достигне критичната си стойност. Тогава скалите се разрушават и това води до разкъсване на земната кора. От освободената тектонска енергия се предизвикват силни механични импулси, които излизат на повърхността на земната кора под формата на еластични вълни.

Друга причина за земетресенията са вулканите. Срутванията в големи планински склонове и карстови празнини също могат да ги предизвикат, но тогава последиците от тях са много по-малки и са само в конкретния периметър. Възможно е земетресенията да се предизвикат и по изкуствен начин, чрез ядрен взрив. Построените от хората водохранилища нарушават равновесието на скалите в земната кора, като ги натоварват с водна маса. От това се получава по-голямо напрежение и триенето във водонаситените скали намалява. Възможно е да се получи локално преместване на земната кора и да се стигне до земетресение. Изкуствен земетръс може да се предизвика и от продължителен сондаж в земната кора.

Магнитуд

От земетресенията може да има различни поражения. Някои от тях са толкова слаби, че дори не се усещат. Други са причина за щети в изключително големи мащаби и загуба на човешки животи.

Силата на земетресението зависи от неговия магнитуд, който се определя чрез специална скала, създадена от Чарлз Рихтер. За да се отчетат въздействията върху земната повърхност се използват сеизмични скали.

Сеизмолозите използват две скали за отчитане на земетресенията. Тази на Рихтер (9 степенна) отчита силата на труса в неговия епицентър. Земетресение с магнитуд 7 е десет пъти по-мощно от такова с магнитуд 6. То е сто пъти по-силно от магнитуд 5 и 1000 пъти по-мощно от земетресение с магнитут 4.

Съществува и 12 степенна скала, създадена от италианеца Джузепе Меркали. Освен силата в епицентъра, тя отчита и периферните райони.

В Европа силата на земетресенията се определя от скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник, която отчита усещането на хората, въздействието на труса върху сградите, подземните води и земната кора.

Най-силните регистрирани земетресения

Най-силното регистрирано земетресение досега е в Чили през 1960. То е с магнитуд 9.5 по Рихтер и става причина за повече от 5000 жертви. През 1964г. в Аляска е регистрирано земетресение с магнитуд 9.3 по Рихтер. Жертвите са 125. 9.1 е силата на земетресението от 1957г. в Алеутските острови. Регистрирани са и трусове с магнитуд 9.0 по Рихтер: 1952 – Камчатка, 2004 – остров Суматра, 2011 – Япония.

От земетресенията се предизвикват големи вълни в океаните и моретата. Те се известни най-вече с японското си наименование – Цунами. Представляват водни стени, движещи се към брега. Способни са да унищожат цели градове.

Какво се прави при земетресение?

Ако човек се намира вкъщи, когато има земетресение, първото нещо, което трябва да направи, е да отиде на сигурно и защитено място. Невинаги основният трус е първи. Понякога той е съпроводен с по-слаб. Затова е важно да не се рискува и да се изчака, докато може да се излезе безопасно.

Ако има възможност да се излезе навън до няколко секунди, това е най-добрия изход от ситуацията. В такъв случай е добре да се отиде на място, което е далеч от големите сгради.

Ако няма възможност за напускане на помещението, трябва да се намери защитено пространство. Най-сигурно е под вратата, защото сградите са със засилена конструкция на тези места. Тежките маси също са добро скривалище срещу падащи отломки. Ако няма възможност за никое от гореизброените места, тогава човек може да се скрие в ъгъла на стаята или под друга по-здрава мебел. Добре е да се стои далеч от прозорците и външните стени.

Ако човек се намира в леглото, когато започне земетресението, най-добре е да остане в него и да покрие с възглавница главата си. Този вариант е удачен, само ако над леглото няма тежък полюлей или друг предмет, способен да доведе до сериозни наранявания.

По време на земетресението не трябва да се използва асансьора, защото е много вероятно той да спре да се движи и хората да заседнат в него. Стълбищата също не са сигурни и често падат първи по време на трус.

Ако по време на земетресението човек се намира навън, най-доброто решение е да се намери чисто и открито място, което е далеч от всички сгради, стълбове и кабели.

В случаите, когато има земетресение и човека се намира в превозно средство, най-добре е той да се отбие от пътя и да остане вътре в него. То ще го предпази от опасността. Добре е да се избягва спирането на или под мостове, до сгради или стръмни склонове.

Ако човек се намира на морския бряг, най-добре е да се отдалечи колкото се може по-навътре към сушата. Цунамитата се предизвикват именно от земетресения.

В случай, че някой е притиснат под отломки, той трябва да е наясно с основните принципи за безопасност в такава ситуация. Не трябва да се пали свещ или кибрит. Не е добра идея човек в такава ситуация да прави излишни движения и да вдига прах около себе си. Добре е устата да се покрие с кърпа или дреха. Чукането по стените и тръбите, ще помогне на спасителите да се ориентират. Викането не е добра идея, защото може да доведе до вдишване на прах.

Много е важно да се запази спокойствие и бистър ум. Паниката може да причини повече щети, отколкото самото земетресение.

Преди и след земетресението

За да се сведат до минимум рисковете, които могат да възникнат по време на земетресение, е добре да се вземат някои превантивни мерки. Добре е рафтовете в жилището да са прикрепени здраво за стените. Тежките и стъклените предмети трябва да се поставят на по-ниски места. Ако има дефектирали елементи от газовата или електрическата инсталация, те трябва да се оправят своевременно, преди да е станало твърде късно. Не бива да има пукнатини по стените, подовете и таваните. Отровните и леснозапалимите вещества трябва да са затворени на сигурно място.

Добре е цялото семейство да знае какво да прави по време на земетресение. За целта то трябва да се обучи предварително. Задължително е децата да бъдат инструктирани и да знаят как да реагират при това явление, защото е много вероятно когато то се случи, те да са сами.

Запасяването с вещи, които да послужат по време на бедствие, също е повече от задължително. Сред тях са: фенерче, противогаз или респиратор, портативно радио, превързочни материали, лекарства, суха храна, вода и т.н.

След земетресението обикновено е възможно да има вторични трусове. В повечето случаи те са по-слаби, но е възможно да имат достатъчно сила, за да довършат работата на основния и да разрушат вече отслабените конструкции.

Добре е, след силно земетресение, да се провери дали всичко е на мястото си. Ако има опасни повреди, те трябва да се оправят. Хубаво е да се провери за изтичане на газ или за проблеми в електрическата инсталация. Водопроводите също не са за подценяване, защото е възможно да се наводни цялото жилище от спукана тръба.

В крайбрежните райони може да се появи Цунами. Ако местните власти предупреждават за такава опасност или ако няма как да се следят новините, най-добре е да се отиде на по-сигурно и високо място.

От: 06.09.2014     Видяно: 20 016 пъти     Автор: Мартин Младенов

Интересната Земя

15.01.2017 - 12:31
12 степенната скала изучава интензитета на земетресияния. Категоризира се по пораженията върху наземната среда (сгради, улици и др).

Напиши отговор на този коментар

Подобни публикации: