Знаете ли коя е най-силната птица на земята?

Определена като най-силна птица в целия свят е орелът. Или по-точно, африканския венценосен орел. Тази птица има мощни криле, които разперени достигат дължина от 2 метра и изключително силни крайници, завършващи с остри нокти. Теглото на мъжкия орел варира от 2.5 до 4 кг, а на женския - от 3 до 4 кг. Телата им са с размери от 80 см до около метър, но въпреки масивни, птиците фино и безшумно маневрират между дърветата. 

Видът на африканския венценосен орел се среща в Африка, птиците пребивават предимно горите в страните Етиопия, Кения, Судан, Конго, Ангола, Замбия, Зимбабве, както и южната част на континента.  

Наименованието си венценосен орел, птицата е получила заради своята корона от пера, която се надблюдава, когато тя усети опасност от нещо.

Африканските орли са хищници. Те забелязват плячката си дебнейки я от клоните, след което атакуват свирепо. Ако жертвата не е много голяма, птицата я изяжда цялата, дори и костите, но ако тя е по-голяма, орела я разкъсва на парчета и я качва на дърво, където я изяжда.

Орелът от този вид е способен да повдигне плячка във въздуха, тежаща около 16 кг - това са цели четири пъти повече от неговото собствено тегло. Сред основната му храна са примати, антилопи, дамани, големи гущери и др.

Характерно за венценосните орли е и ловът по двойки, когато ролята на едната птица е да сплаши плячката, а на другата да я убие.

Африканските птици си определят територия, която пазят ревностно. Нейният размер може да достигне огромните 36 кв. мили. Когато засекат неканен гост, орлите издават мощен звук, с който изразяват своето недоволство. 

Венценосните орли са изключително стриктни що се отнася до строителството на гнездото си. За основното му построяване, на двойката орли са необходими около 6 месеца, като след това постоянно го реконсруират и подобряват. Дължината на гнездото е 3 метра, а ширината му 2 - разполагат го на върха на издигащо се нависоко дърво. Тук двойката орли се редува да инкубира двете пиленца. Неприятното в случая е, че едното от тях умира впоследствие, а това което оцелява излита от гнездото на 16 седмици.

От: 09.02.2019     Видяно: 4 132 пъти     Автор: Петя Пеловска

Подобни публикации: