Интересни факти за пчелите

Пчелите, подобно на мравките, са изключително организирани насекоми. Техният начин на живот е подчинен на строго спазвана йерархия. Пчелното семейство се състои от пчела майка, която снася яйца, пчели работнички, които се грижат за изхранването на пчелното семейство и поддържането на кошера, и търтеи, чиято функция е единствено оплождаща. Тук ще се спрем на някои интересни факти за тези неуморни насекоми, благодарение на които можем да се храним със здравословния и така полезен пчелен мед.

  • Пчелите са единствените насекоми, чието тяло е 100% стерилно. По повърхността му има вещества с антибиотично действие. Те убиват напълно всички микроби и бактерии и не позволяват тяхното разпространение. Това е от жизненоважно значение за съществуването на кошера и неговата чистота.
  • Интересен факт е, че от всички снесени яйца от пчелата майка - оплодени и неоплодени, се излюпва живот. От оплодените - пчели работнички, а от неоплодените - търтеи. В процентно съотношение превес взимат яйцата, от които ще се излюпят женски индивиди. Обикновено в едно пчелно семейство има една майка, стотици търтеи и няколко десетки хиляди пчели.
  • Живота на търтеите е кратък - само 3 месеца. Те нямат жило. Пчелите работнички ги хранят с пчелен прашец и мед, защото те не могат сами да си доставят храна. След като извършат "съпружеското" си задължение, търтеите умират или биват изхвърлени от кошера.
  • Любопитно за пчелата майка е, че тя е два пъти по-голяма по размер от обикновената пчела. Изниква въпросът защо това е така? В генетично отношение те са идентични. Отговорът се крие в храната, с която се хранят двата вида пчели по време на зародишното си развитие и през целия си остатък от живота. Пчелата работничка се храни с пчелно млечице само 3 дни от своето развитие, след това храната ѝ се състои от пчелен прашец и мед, докато пчелата майка не спира да се храни с пчелно млечице наред с всичко друго до края на жизнения си път.
  • Общуването между пчелите е подчинено на феромони. Това са вещества, които се отделят от жлезите на насекомите. Чрез тях тези насекоми се обединяват в биологично семейство със строго определени функции. Пчелата майка привлича търтеите, за да бъдат оплодени снесените от нея яйца и в същото време потиска развитието на яйчниците на другите пчели в кошера, за да предотврати появата на друга майка. Благодарение на секретиращите феромони пчелите работнички координират действията си при събирането на мед, съобщават си за възникнали опасности, градят и поддържат кошера.
  • Зрението и обонянието на пчелите е изключително развито. Те имат 5 броя очи - 1 чифт разположен отстрани на главата (сложни очи) и три броя позиционирани отгоре на главата под формата на триъгълник (прости очи). Смята се, че сложните очи им служат за фокусиране на предмети на близки разстояния, различаване на цветовете, ориентиране във времето и пространството, а простите им очи имат помощна функция. С тях те не виждат изображения. Известно е, че пчелите не разпознават червения цвят, но пък ясно разграничават синия и жълтия. Поради този факт кошерите се боядисват предимно в тези цветове. Освен това, пчелите улавят и ултравиолетовото лъчение на слънцето. Те разпознават и фиксират различни предмети много по-бързо от човешкото око. Ориентират се по слънцето и колебанията в поляризираната светлина. Именно затова и не излизат от кошера си в мъгла. В този случай, когато са на тъмно, те включват друго свое оръжие - обонянието. Чрез него не само разпознават миризмите, но и формите на предметите около тях. Добиват представа за температурата, влажността и количеството на въглероден двуокис в кошера. За добрата си ориентация на тъмно използват земното магнитното поле.
  • Пчелите умеят да обменят информация за мястото и разстоянието, на което се намира откритата от тях паша. При завръщането си в кошера те се движат по формата на осморка, наподобяваща "танц", за да покажат на другите пчели правилната посока. Освен това, носят по крачетата си малки "мостри" от аромата на откритите растения.
  • През зимата пчелите успяват да оцелеят благодарение на своята организираност и всеотдайност към пчелното семейство. Оформят кълбо, в чиято вътрешност температурата на въздуха е около 28 до 32 °C, а по периферията му е около 8°C. Периодично сменят своите места, за да могат пчелите от външната стена да могат да се стоплят. Ако някоя пчела се отдели от кълбото, тя загива.
  • Пчелата майка може да живее от 4 до 8 години, докато пчелите работнички в зависимост от периода на излюпването си, живеят съответно до 5 месеца през зимния или само до 50 дни през активния пролетно-летен сезон.
От: 22.11.2018     Видяно: 4 409 пъти     Автор: Надежда Младенова

Подобни публикации:

   Йоци