Космос

Традиционно, върхът на всяка коледна елха е украсен със звезда. Тя е символ на Витлеемската звезда, която преди 2000 години, според Библията, е белязала раждането на Спасителя - Исус Христос. Станала е неотлъчна част от празника за всички християни по света, които символично виждат в нея пътеводна светлина и надежда за спасение. В евангелието на Матей 2 глава е описно как мъдреци са дошли в Ерусалим при цар Ирод и са му казали, че са видели звезда, която спо...

Атомите Още през V в.пр.н.е. е съществувала идеята, че вселената е създадена от малки частици. Първоначално създадена от Левкип, теорията започнала да набира последователи, наречени атомисти. Според тях всичко било изградено от атоми и вярвали, че водата се състои от хлъзгави атоми, а желязото от силни. В Индия също възникнала подобна идея през VI в.пр.н.е. Въпреки различните религии там - Хиндуизъм, Будизъм и Джайнизъм, всички те обединявали това схващане. След Аристотел, атомите...

Меркурий

Най-близката планета до Слънцето.

Меркурий е планета от Слънчевата система, която е най-близка до Слънцето и е с най-висока температура. Тя прави една обиколка около звездата за приблизително 87 земни денонощия, което означава, че една година там се равнява на около 3 наши месеца. Оста на планетата е с много малък наклон – най-малкия в сравнение с всички останали планети от Слънчевата система. Освен това, нейната орбита е с най-голям ексцентрицитет. Денят и нощта са дълги, понеже небесното тяло прави само 1.5 завъртания...