Регресия

Връщане в предишни животи
  • Регресия
  • Регресия

За регресията

Явлението регресия е едно от солидните доказателства за прераждането. В основата си това е метод, с чиято помощ се навлиза в предишен живот на изследвания индивид или се осъществява връщане в момент от неговото детство. Пренасянето в миналия живот става посредством лека до средна форма на хипноза, казано по друг начин - дълбока релаксация, това е много близко състояние до медитацията. Единственото нужно е човекът, нуждаещ се от регресия, да легне удобно, да затвори очи и да се освободи от ежедневието. С помощта на определени техники (дихателни, визуализиращи, емоционални и други) от страна на водещия регресията, клиента достига до силно отпуснато състояние, наречено Алфа ( приятното чувство точно преди да заспиш и точно след като се разбудиш). Постига се успокояване  на съзнанието, за да се достигне до подсъзнанието, където се съдържа информация за цялото ни минало. По време на регресията в минали животи мозъкът ви работи освен в алфа и в тета вълни (срещат се при лек сън и при фантазиране). При тази честота тялото е в почивка, но то не спи. Усещането при процеса е като да се намираш едновременно на две места, в настоящето и в някое кътче от своето минало. Срещат се и такива хора, които успяват да потънат в по-дълбока хипноза и да видят невероятни неща, стига да е дошло времето за това, но като цяло нека да стане ясно, че хипнотичната регресия не е хипноза (при която най-често съзнанието се намира в делта честоти). Процесът на връщане в миналото протича плавно, всеки водещ регресията избира начина за това - обикновено хората първо се връщат в детството им, раждането, дори вътреутробния период, навлиза се в пространството между животите, а след това в предишни техни съществувания. В повечето случаи при регресия хората успяват да видят най-важния минал живот от своето съществуване, силно свързан със сегашния им такъв. С тази методика се търсят ключове към проблемите във взаимоотношенията, различните страхове, повтарящи се поведенчески модели и всякакъв род други неизвестни от сегашния живот. 

Докато протича регресията, човек може да вижда цели или откъслечни картини, но понякога той има само усещане или вътрешно знание за това къде се намира и какво реално се случва. При всеки индивид информацията се получава по различен начин. След протичане на сеанса човек си спомня в детайли всичко от видяното и преживяното. През цялото време той е наблюдава и изживява всичко и го е докладва на регресиониста - връзката по време на регресията мужду клиента и водещия не се прекъсва.
Обикновено една добре реализирана регресия протича около 2-3 часа. Нужни са няколко минути човек да осъзнае случилото му се - не всеки ден си спомняме в такива подробности нашето дълго минало. Винаги се прави аудио запис на регресионния процес, клиента си спомня всичко, но все пак след време може да забрави нещо и е хубаво да има възможност да си го припомни или пък може да пожелае да сподели преживяното с близък до него човек.

По време на сеанса нищо не идва просто ей така, нещата които човек вижда и усеща не са случайности. Той успява да се докосне точно до това, от което всъщност неговата душа се нуждае към момента. Прекалено тежките и натоварващи моменти от миналото на даден индивид не се появяват (всеки притежава защитни механизми, предпазващи го от ужасни и травмиращи спомени), и могат да се проявят единствено в редки случаи, когато действително са важни за осъзнаването на даден проблем в сегашния живот. Регресията е много полезна, чрез нея излизат наяве важни моменти, създали емоционални травми, тя съдейства за освобождаването на натрупани негативни емоции и дава отговори на куп въпроси. Едва ли има човек, който не се е замислял за странните моменти, в които понякога е попадал, за усещането, че и преди е виждал ситуации, които му се случват, защо чувства непознати хора като близки и т.н. В по-голямата част от случаите хората искат да разберат каква е причината да дойдат на земята и то точно в това тяло и каква всъщност е целта на това им съществуване. Доста са и ситуациите, в които хора са сънували свое друго превъплъщение и искат да го видят по-подробно чрез регресия. Случва се в регресия човек да не успее да види свой предишен живот на земята, просто защото може да не е имал такъв. Може това да е неговото първо земно превъплъщение, не е чудно ако по време на сеанса той преминава през различни измерения и вижда гледки от чужди планети и пространства.

Цел на регресията

Преди да опитите да влезете в регресия може би вече усещате и знаете за себе си някои неща, но след сеанса те ще се онагледят и на практика. Ще се потвърди теорията, че вие наистина сте безсмъртни души от чиста разумна енергия, преминаващи  от тяло в тяло. Това е начин окончателно да спрете да се идентифицирате със сегашното си тяло и да смятате, че всичко приключва след физическата смърт. Ще осъзнаете, че тялото ви е просто скафандър, който ползвате в този свят - нужно е да полагате грижи за него, но скафандъра не сте вие.

С помощта на регресията човек си спомня свой минал живот,  в който е обичал, смял се е и е страдал, в който е имал безброй проблеми и някак си грижите и тревогите от този му сегашен живот отчасти ще останат на заден план.  Човек осъзнава, че всичко е преходно и след 100 години няма да има никакво значение за какво се е ядосвал и тормозил днес. 

В регресията вие не само си спомняте минал живот, но най-вероятно ще се срещнете с близки свои души, с които в отминали животи сте били заедно, с част от които живеете в момента и с които ще се прераждате пак в бъдеще. Ще осъзнаете, че впрочем ние никого не губим завинаги. Разделяме се за кратко или най-много за един живот, след което отново си проправяме път един към друг, душите ни са много стари спътници в това дълго пътуване. 

Погледнато по друг начин, регресията подарява едно пътешествие близо или далеч в миналото, тя много прилича на машина на времето, която ще ви помогне да осъзнаете много истини и да откриете важни отговори. С нейна помощ ще  се придвижите напред по пътя на еволюцията, по който непрестанно вървят всички души.

Опасения

Някои хора се притесняват от факта, че могат да изгубят контрол по време на регресията, но това не е така. Понякога клиента става наблюдател на собствения си живот отстрани (нерядко в травмиращи ситуации), друг път се усеща сам в новото си дотогава тяло, но винаги усеща и знае че това е той. Всеки избира какво и колко да сподели пред регресиониста, може да предпочете да остави нещо само за себе си. Контролът е в негови ръце. Някои хора се опасяват да не бъдат стрестирани по време на сеанса, да им бъдат втълпени чужди мисли и послания, но всеки уважаващ себе си регресионист никога не би си помислил за нещо подобно. Регресистите следват изцяло това, което е вътре във вас и ако чувството е приятно, то може да се засили от водещия, но не и да се вменяват чужди внушения.

Случва се хората да се притесняват от това, че няма да се върнат от състоянието на регресия, но те трябва да осъзнаят, че сами контролират процеса и всъщност те водят, а регресиониста насочва и следва с подходящи въпроси развитието на нещата. Връщането от състоянието на регресия към нормалното става съвсем естествено (с пълното осъзнаване на тялото, визуализиращи техники, концентрация върху дишането и др.). Няма никаква опасност човек да остане в регресивно състояние. Ако регресиста не го изведе, той просто ще се събуди/осъзнае по естествен начин.

Често хората се притесняват, че някакви много жестоки неща ще изникнат и ще ги променят драстично, но опитът в тази посока показва, че всичко, което се дава по време на регресията е точно толкова, колкото човек може да възприеме и точно онова, от което действително той има нужда точно в този момент. Смисълът е не да се травмирате, ако евентуално разберете какъв жесток човек сте били, а да да си спомните уроците и изводите от предишния ви живот и да разберете как той се отразява на сегашния ви и на цялостното ви поведение и начин на мислене.

А дали е възможно някой да не успее да влезе в регресия? Въпреки, че е изключително рядко, разбира се и това се случва понякога. Световна статистика от 2010 година твърди, че от 10 до 14 процента от хората по света не могат да бъдат хипнотизирани, но при добро предразположение и разбира се желание от страна на клиента, практиката показва, че дори по-бавно - повечето хора влизат в регресия. Понякога е нужно човек да изчака и повторно да опита да осъществи сеанса, като през това време може да е тренирал сам да се отпуска или да изпробва някакви техники за медитация. Процесът е много индивидуален, някои отиват с нагласи, които не се увенчават, други пък са скептични, а всъщност виждат невероятни неща.

А колкото до това, дали е добре да заведете на сеанса някой ваш познат, отговора на почти всички регресионисти е - не. Никак не е добре да отидете на регресия с друг човек. Сеансът е много индивидуално преживяване. Колкото и дълбоко да се е отпуснал човек, подсъзнанието никога не забравя, че има някой друг (трети присъстващ в стаята, който слуша и наблюдава). Това действа като психически блокаж и няма да доведе до желаните от вас резултати. А и не забравяйте, че ще имате аудио запис на регресията и ако прецените след това може да го пуснете на когото желаете.

Често срещан въпрос е дали могат да се правят повече от един сеанси? Отговорът е, че няма ограничения в това, колко пъти ще влизате в регресии, но едва ли има смисъл да го правите често. Ако не сте готови за повече информация към дадения момент, няма да я получите. Сами ще усетите кога имате нужда от това да се потопите в цялостната си същност и да разровите спомените си.

Дилемата дали хипнотичната регресия е въображение или истина винаги ще остане. Съвсем нормално е човек да се усъмни в това дали изникващите картини по време на регресията са реалност или просто плод на неговото въображение. Не е лесно да приемете, че с този метод вие разглеждате своето минало, че само си спомняте всичко онова, което съзнателния ви ум просто е забравил. Въображението все пак е необходимо за пътуването в предишен живот, но понеже процеса е подобен на този при фантазирането, някои хора смятат, че може би си измислят, но навлизайки по-дълбоко в духовния свят чрез регресията, всеки сам за себе си започва да преоткрива истинската си безсмъртна същност.

Религия и регресия

Темата за прераждането на душата в множество различни тела е изповядвана и заложена в повечето источни религии под различна форма, но що се отнася до християнската, тя е в разрез с Божието слово. Въпреки, че първоначално в Стария завет също се е споменавало за прераждания, но с идването на император Константин през IV век и навлизането на Християнството в Римската империя, тези места целенасочено били премахнати. Идеята за прераждането се смятала за опасна за устоите на империята. Всички, които вярвали, че ще имат още възможности да живеят, най-вероятно щели да бъдат по-малко склонни да се подчиняват от онези, които вярвали, че деня на Страшния съд ще бъде равен за всички. 

Хипнотерапия

Трябва да сте наясно, че регресията не е хипноза, но регресионистът играе ролята на хипнотерапевт ако човек е дошъл при него с ясната цел да му бъде помогнато, а не просто да утоли любопитството си, то тук вече може да говорим за хипнотерапия. В повечето случаи ефектът е удивителен. Много хора търсят корените за своите проблеми в сегашния си живот, но след добре проведена регресия излиза, че разковничето се крие много по-назад във времето. Някои индивиди откриват зараждането на своите притеснения в много древни времена - понякога са нужни няколко живота, за да успее душата да надмогне своите недостатъци.

Миналото не трябва да се пренебрегва и отрича, защото именно то може да ни покаже накъде да вървим. Неговото осъзнаване и интегриране движи хората напред и помага за тяхното духовно развитие.

Ние сме това, което сме в този момент, заради всичко, което ни се е случило досега, но не само в този живот, а и в предишните такива.

Парапсихологът Реймънд Мууди (книга "Живот след живота"), американския психо и хипнотерапевт Майкъл Нютън (книги „Пътят на душите“, „Следите на душите“ и „Живот между преражданията“) и американския психотерапевт Браян Уайс, се считат за едни от пионерите в хипнотичната регресията.

От: 14.01.2019     Видяно: 5 654 пъти     Автор: Петя Пеловска

Сподели:

Подобни публикации: