Бридж белот

Най-популярната игра на карти в Бългаия
  • Бридж белот
  • Бридж белот
  • Бридж белот
  • Бридж белот

Бридж белотът (или по-известен само като Белот) е най-популярната игра на карти в България. Играе се масово в цялата страна, но въпреки това, много хора не познават добре правилата му или не могат да играят добре. Произхода на играта идва от Фронция, а оригиналното име е belotte. В различните части на България са се утвърдили разнообразни варианти на играта, което често води до спорове. Правилата донякъде приличат на тези при бридж, но са дота по-лесни за запомняне. Играта е създадена за 4 играча, но може да се играе от 3-ма или 2-ма, макар че тогава се губи цялостното изживяване от отборната игра. Белотът не се играе механично, като много други игри. При него трябва да се мисли, да се следят освен собствените карти, така и тези на останалите участници. Именно поради тази причина, тук късметът не е от първостепенно значение, макар че винаги може да помогне.

Белотът се играе с 32 стандартни карти, като се отстраняват тези от 2 до 6. Участват 2 отбора (общо 4 играчи), като партньорите сядат един срещу друг. Играе се, докато някой от отборите достигне 151 точки, а всяка отделна игра протича на 4 етапа - раздаване, наддаване, разиграване и записване на резултата.

Правила на играта

Раздаване:

Преди да започне да раздава картите, раздаващият има право да ги разбърка, а след това трябва да ги подаде на седящия му от лявата страна противник, за да ги цепи. При белота се играе обратно на часовниковата стрелка, затова и раздаването протича по същия начин. Всеки играч получава по 3 карти, а след това по още 2, като в крайна сметка след първоначалното раздаване всички имат по 5 карти, а в раздаващия остават още 12, които се дават след наддаването.

Наддаване:

От наддаването зависи дали ще има козов цвят в играта и дали въобще ще се играе (ако всички кажат "пас" играта приключва и раздаването започва отново от следващия, който е на ред). В играта на белот има 3 варианта - с един козов цвят, без коз и всичко коз. Всеки от тези варианти има своите предимства и недостатъци, а кой ще бъде избран, зависи най-вече от картите и от самите играчи.

  1. Козов цвят (играна боя)
    Както се подразбира от името ѝ, при тази игра има един козов цвят, който е по-силен от останалите. Силата на картите в козов цвят е различна от тези, които не са козове. В низходящ ред тя е:
    J, 9, A, 10, K, Q, 8, 7
    Силата на останалите карти е следната:
    A, 10, K, Q, J, 9, 8, 7
    Козовият цвят е доминиращ над всички останали карти, без значение с каква сила са.
  2. Без коз
    Името подсказва за каква игра става въпрос. Козовият цвят отсъства и силата на картите от всички бои е както следва:
    A, 10, K, Q, J, 9, 8, 7
  3. Всичко коз
    При "всичко коз" всички карти са козове и няма доминиращ цвят. За разлика от "без коз", силата на картите е както тази на козовия цвят при игра на боя:
    J, 9, A, 10, K, Q, 8, 7

Според картите, които са му се паднали, всеки играч преценява каква игра иска да играе. Първи на ход е този, който се намира от дясната страна на раздаващия. Той може да избере който и да е вариант на игра, тъй като все още нищо не е избрано. Може да каже и "пас", ако прецени, че няма достатъчно добри карти. Следващият, който е на ред, действа по същия начин. Когато някой обяви каква ще бъде играта, тези след него могат да се съгласят с "пас" или да обявят игра с по-голяма сила от вече казаната. Силата на типа игри е следната:

  • Козов цвят спатия;
  • Козов цвят каро;
  • Козов цвят купа;
  • Козов цвят пика;
  • Без коз;
  • Всичко коз.

Според горепосочената сила на типа игра, следва че ако някой обяви купа, другите могат да кажат пика, без кос или всичко коз. Може да се обяви само игра с по-голяма сила от вече обявената. Ако противниковият играч смята, че има по-силни карти за обявената от неговия конкурент игра, може да каже "контра", като по този начин заявява, че смята да спечели и да удвои точките от играта. Ако, обаче не успее да го направи, противниците удвояват точките си, когато има "контра". Съществува и "реконтра", която може да се каже като отговор на "контра". Тогава точките от играта се умножават по 4.

Съществуват спорове по въпроса, дали може да се бяга от контра - т.е. след обявяването ѝ, следващия играч да може да обяви друга игра с по-висока сила, като по този начин да се измъкне от този капан. Някои считат, че не трябва да се бяга от контра, но ако помислим логично, ще стигнем до извода, че с възможността за това "бягство" играта става по-интересна, а обявяването на "контра" и "реконтра" трябва да се обмисля по-добре, преди да се направи.

Когато трима поредни играчи кажат "пас" наддаването приключва и се играе на последната обявена игра. Ако всички са пас, тогава играта се разваля и следващия, който е на ред, раздава отново. След като има избрана игра, раздаващият дава по още 3 карти на всеки и е време за разиграването.

Разиграване:

Първи е този, който се намира в дясно от раздаващия. Той поставя произволна карта на масата, като по този начин определя кой ще бъде "искания" цвят. Отговарянето на боята е задължително, а взятката печели този, който даде най-силна карта или коз. Този, който спечели взятката, прибира картите при себе си с лицето надолу и отново поставя карта на масата. В зависимост от типа на играта, разиграването може да протече по различен начин.

  • Игра в козов цвят

Отговарянето на цвета е задължително, а ако се изисква козов цвят, качването също е задължително. Ако исканата карта не е в козов цвят, тогава следващия играч не е длъжен да качва (да дава по-силна карта от предходната). Ако играчът няма искания цвят, е длъжен да даде коз (да цака), освен ако взятката до момента не принадлежи на неговия съотборник (тогава може да даде карта от произволен цвят). Ако противникът вече е цакал (дал е коз), следващия играч трябва да го надцака (да даде по-висок коз от него). Ако няма по-висок коз, тогава може да даде произволна карта, която не е в козов цвят.

  • Игра "Без коз"

Играе се по същия начин, както при играта с козов цвят, като единствената разлика е, че няма коз и всички бои са с еднаква сила. При играта на "Без коз" качването не е задължително, макар че има много спорове по въпроса. Някои играят с качване на "Без коз", което е нелогично, защото в такъв случай трябва да се качва и при игра в козов цвят, дори и когато картите не са козове.

  • Игра "Всичко коз"

Тук, за разлика от "Без коз", качването е задължително. Играта протича по същия начин, като само силата на картите е по-различна.

Записване на резултата:

Всеки от отборите има общи точки, които се събират от съотборниците. Преброяването може да се направи само от единия отбор, тъй като точките на другия могат да се пресметнат след това.

Точки според вида на картите
Карта Козов цвят Некозов цвят
7 0 0
8 0 0
9 14 0
10 10 10
J 20 2
Q 3 3
K 4 4
A 11 11

След като се изчисли общия резултат, се прибавят и точките от премиите, които са били обявени по време на разиграването. Ако играта е била на "без коз", точките се удвояват. Не се удвоява само премията за валат (капо), която винаги е константа. Играта е "изкарана" тогава, когато отборът, който я е обявил, има повече общи точки от противника. В противен случай, отборът обявил играта е "вътре" и точките се приписват на противниковия отбор. Съществува и вариант, при който точките са равни - тогава играта е висяща и точките се записват само от противниковия отбор, а този който е обявил играта ги получава единствено, ако спечели следващото разиграване. Ако се случи така, че и следващата игра е с "висящи" точки, то тогава те се прехвърлят за по-следващата и т.н.

Ако играта е "изкарана" от отбора, който я е обявил, то тогава всеки отбор записва точките си. Ако играта е "вкарана", всички точки се записват на противниковият отбор, включително и премиите. Записването става, като общите точки се делят на 10 и се закръгляват.

Ако има обявена контра, то тогава всички точки се записват от отбора с по-голям резултат, без значение кой е обявил играта. При контра се удвояват премиите и дори тази за валат. Ако има обявена реконтра, тогава всичко се удвоява още веднъж. Ако пък се случи така, че при обявена контра или реконтра има висящ резултат, то тогава всички точки се записват на този отбор, който спечели следващото разиграване.

Играта приключва тогава, когато някой от отборите направи 151 точки или ги надхвърли. Ако и двата отбора преминат границата от 151, то тогава печели този, който има повече точки. Ако пък се случи така, че и двата отбора са прехвърлили 151 и имат еднакъв брой точки, се играе още едно разиграване, докато някой спечели.

Единствено изключение, при което не може да приключи играта, е само когато има валат. Тогава се играе още, докато не се получи игра, в която няма валат. Отново победител е този отбор, който има повече точки от противника.

Премии:

Премиите се обявяват преди началото на всяко разиграване от всеки при хвърляне на първата карта. Изключение е "белотът", който може да се обяви по всяко време. Обявяването на белот е валидно само при игра на боя или на всичко коз, като има известни разлики. При игра на боя, белот може да се обяви винаги, независимо дали се отговаря на исканата боя или се хвърля поп/дама като първа карта. Трябва да се има предвид, че при игра на боя, белот има само от козовия цвят. При игра на всичко коз може да се обяви белот от всички бои, но единствено ако пъпът или дамата се хвърлят като първа карта или пък са в същия цвят като исканата боя.

Подредбата на картите при анонсите е 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A. Ако една карта участва едновременно в поредица или каре, тогава може да бъде обявен само единия анонс и играча избира кой да каже. Ако и двата отбора обявят поредни анонси, тогава е валиден само този, който е от повече карти или ако са еднакви, тогава се гледа кой е до най-голяма карта. Ако анонсите са еднакви, тогава нито един не се зачита. При каретата е същото - отборът с най-високо каре получава премията си. Имайте предвид, че силата на каретата е следната, от най-ниско към най-голямо: 10, Q, K, A, 9, J. Каре от 7 или 8 не важи.

Видове печеливши комбинации
Комбинация Обявен анонс Брой точки
Дама и поп от една боя белот 20
Три поредни карти от една боя терца 20
Четири поредни карти от една боя кварта (50) 50
Пет поредни карти от една боя квинта (100) 100
Четири еднакви карти (от 10 до Асо) каре 100
Четири деветки каре (150) 150
Четири Валета каре (200) 200

Уточняването на анонсите става едва след края на разиграването. Ако един играч има например терца J, Q, K - той обявява само "терца" и след това уточнява каква точно е тя.

Отборът, който вземе последната ръка, получава допълнителна премия от 10 точки. Ако се получи валат (капо), тогава отборът, който е взел всички карти, получава още 90 точки.

Закръгляване:

В зависимост от вида игра, общия брой на токите е различен:

  • Всичко коз: 258 (закръглява се на 26);
  • Без коз: 260 след удвояването (закръглява се на 26);
  • Игра с козов цвят: 162 (закръглява се на 16).

Има проблем със закръгляването, когато резултатите завършват на 4, например 34 - 224 и т.н. В такива случаи отборът с по-малко точки закръглява нагоре, а този с повече надолу и се получава следното: 4 - 22. Такъв проблем не може да възникне при игра на "Без коз". Има случаи, в които се получава интересна ситуация. Ако играта е на боя или на всичко коз и има премия 50 или 150, може да се получи резултат 154 - 154 (при игра на всичко коз) или 106 - 106 (при игра с козов цвят). Тогава отборът, който не е обявил играта, си записва 15 или 10 точки, а останалите 16 или 11 висят. Висящите точки не се записват, но остават в играта и се получават от отбора, който спечели следващото разиграване.

Тактики и съвети

Наддаване

Много неопитни играчи играят прекалено хазартно и наддават, без да имат основание. При белота е много важно да имаш по-добри карти от противника. Естествено, винаги трябва да разчитаме и на картите на партньора, но първо трябва да гледаме какво притежаваме и за каква игра, ще сме подготвени най-добре. Често се случва да имаме късмет, но не е добра идея да се разчита само на него. Дори и да имате много силни карти, ако обявите "всичко коз" можете да вземете няколко ръци и да оставите остатъка на противника, но така разликата между вашия и неговия резултат няма да е много голяма. Ако пък се случи така, че загубите и сте вътре, тогава губите всичките 26 точки. Именно поради тази причина трябва да се внимава с обявяването, защото този, който обявява, винаги е в по-неизгодна позиция. Много неопитни играчи са хазартно настроени и обявяват "всичко коз" на почти всяка игра. Това показва, че те не знаят как да играят. Опитните играчи почти винаги играят на боя и рядко стигад до "без коз" или "всичко коз".

За да обявите игра на боя, трябва да имате минимум Вале, Асо и още една карта от същия цвят. Ако нямате Вале, тогава е добре да имате минимум 9-ка и още три карти в същия цвят. Ако имате терца или белот, шансовете ви се увеличават. Естествено, винаги можете да се надявате, че ще ви дойдат добри карти, но не е много удачно да се разчита само на това.

Най-рисковата игра е на "без коз", защото играта може да бъде спечелена само с последните три ръце. Именно поради тази причина е глупаво да се обявява "без коз", ако нямате поне 2 Аса и четири сигурни ръце от първите карти. При играта на "без коз" е от решаващо значение кой е пръв. Ако не сте първи, дори и да имате невероятни карти, много лесно можете да се окажете вътре.

При обявяването на "всичко коз" също е много важно кой е пръв. Най-добре е, ако нямате поне две Валета и 9-ка, да кажете пас. Дори и да имате 3 голи валета, не е лоша идея да пасувате, особено ако не сте първи. Практиката познава, че е възможно да сте вътре дори и с 4 Валета, така че винаги трябва да се внимава.

Често срещано е обявяване на боя от единия играч, например Каро, след това пас от противника, Пика от другия играч и Всичко коз от този, който е обявил каро. Какво се получава - единият играч обявява Каро, неговият съотборник има добри карти за всичко коз, но иска да подскаже, че е със силни Пики. Именно поради тази причина, след обявяването на пика, този който е казал Каро обявява Всичко коз, понеже той знае, че те държат Карите и Пиките и най-вероятно ще се справят доста добре. Тук обаче има една много съществена особеност. Много е важно кой от отборите играе пръв, това е от съществено значение. Ако отборът, който обявява Каро и след това Пика е под ръка, тогава всичко е наред. Този с Пиките цели най-вече да съобщи на съотборника си каква боя има, но знае, е той ще каже Всичко коз, понеже са първи. Ако обаче отборът играе втори, тогава не е добра идея да се обявява Пика. По този начин се съобщава ценна информация на противниците и те вече знаят, че не е добре да тръгват нито с Каро, нито с Пика. Именно поради тази причина, ако играчът, който смята че има силни Пики, иска да играе на Всичко коз, трябва да го обяви, без да казва боя. Ако каже Пика, при положение че неговият отбор не е пръв, тогава съотборника е длъжен да каже Пас, защото обявяването на друга боя, когато не сте под ръка, означава за съотборника ви "Имам много силни пики, най-вероятно много по-добри от твоите Кари, остави ме на Пика".

Да си представим следното обявяване - каро, пас, Без коз - какво означава това? Играчът обявява боя, противника е пас, а съотборника казва Без коз - това е нещо безумно и абсолютно нелогично. Никак не е добре да се сече собствения съотборник по този начин, като се обявява Без коз. Дори и да смятате, че имате много добри карти и държите силни Аса, то те ще ви свършат работа и на боя. Представете си, че съотборника ви има 100 или нещо още по-силно, а вие му разваляте играта. Той може да държи такива карти, че дори да направите противниците Валат, а вие казвате Без коз, където винаги има вероятност да сте вътре.

Заяждането с боя върху друга боя може да се прави дори с по-слаби карти. След обявената боя на противника, съвсем спокойно можем да обявим например пика, като имаме само Вале и Осмица, дори и без Вале - Поп и Асо също върши работа. Тук обаче също има някои тънкости. Ако имаме да речем 3 карти от цвета, обявен от противника, тогава няма никакъв смисъл да се заяждаме с него, при положение че нямаме добри карти. Ако пък го познаваме добре и знаем, че често обявява боя хаотично, без да има добри карти, тогава също няма смисъл да се заяждаме с него, а можем да го оставим да играе, като имаме шанс дори да го вкараме вътре. Целта на заяждането по-скоро е да го провокираме и да го накараме да обяви "Всичко коз", а не да играем на обявената от нас боя.

Да се заядем с "Без коз" върху казана боя от противника също може да го провокира да каже "Всичко коз", но тогава нещата са много по-рисковани. При тази игра може да ни вкарат много по-лесно, отколкото на боя, а ако това се случи, противника ще вземе и повече точки. Именно поради тази причина, това заяждане се използва много рядко от опитните играчи, но пък е доста често срещано при начинаещите, които разчитат повече на късмета.

Да се обяви "Всичко коз" върху казана боя от противника може да бъде нож с две остриета. Тук е от изключителна важност кой е пръв. Всичко зависи от ситуацията, но като цяло не е добра идея да се прави такова наддаване, ако нямате наистина добри карти.

Ако противника е обявил "Без коз", тогава трябва да се замислим, преди да обявим "Всичко коз". Тук също е важно да познаваме неговия стил на игра. Ако знаем, че той често обявява "Без коз", без да има добри карти, тогава може би е по-добра идея да го оставим да си изиграе играта, която е вероятно да загуби. Ако противника има навика да обявява "Без коз", само когато има добри карти, а вие нямате нищо за тази игра, то тогава е по-добре да кажете "Всичко коз". Все пак, ако ви вкарат вътре, ще загубите по-малко, отколкото ако ви направят Валат на Без коз.

Обявяването на контра означава, че се отказваме от играта, която е обявил противника, в която имаме шанс да запишем някакви точки, дори той да ни победи, и решаваме да играем с равни права, а победителя да удвои резултата си. Това означава, че трябва да сме абсолютно сигурни в победата си. Освен това, когато обявим контра, ние информираме противника за силните карти, които имаме и той може да се възползва от това и да обяви нещо друго. Естествено, има и случай, в който не трябва много да мислим, а директно да обявим контра - това е когато противника е близо до приключване на играта и нямаме друг шанс да го настигнем.

Карето също е много интересно, особено когато се падне още при първото раздаване на петте карти. Много от играчите се чудят как да реагират в такава ситуация. Естествено, ако карето е от валета, тогава няма какво да се мисли и варианта е само един - Всичко коз. Ако, обаче, карето е от Дами да речем, тогава най-доброто, което може да се направи, е да се обяви боята на петата карта. Ако имаме например 4 дами и осмица спатия, тогава трябва да обявим спатия.

Често срещан е случая с 3 еднакви карти при първото раздаване. Тогава всеки се надява да получи четвъртата при следващите три карти. Това се случва много рядко и вероятността не е никак голяма. Освен това, дори да се падне четвъртата карта, точките които ще се спечелят не са толкова много, но ако сме вътре, ще загубим доста. Именно поради тази причина, е по-добре да не се надяваме на тези три карти и да не играем толкова хазартно.

Често се срещат различни хитрини при играта на белот, особено от съотборници, които играят от доста време заедно. Те може да се наговорят да обявяват нещо, което всъщност означава друго. Казаното каро, може да означава пика за партньора и той да получи сигнал да вдигне на Всичко коз. Това ще предизвика доста голямо объркване в противниците и би увеличило шанса за съотборниците. Има и друга тактика, която понякога се използва от опитните играчи. Обявяването на "Спатия" може да означава - "валето е в мен", а обявяването на "Спатии" - "имам спатии, но нямам вале". Може да се измислят и много други трикове, но те се прилагат само от дългогодишни партньори, които са свикнали един с друг. Няма да е много добре, ако се разберете нещо преди играта и партньора не се сети за това, когато го обявите, нали!

Много хора директно мамят, докато играят белот, но едва ли някой обича да го лъжат него самия. Ако пък ви хванат, тогава удоволствието от играта се изпарява. Това все пак е игра и е по-добре да се играе честно, без опити за измама.

Разиграване

Най-интересното в играта на Белот е това, че не става въпрос просто за една игра, а няколко, съчетани в една, които са с различни правила.

Всичко коз и Без коз

Самата техника на разиграването при двете игри е почти еднаква, поради липсата на доминиращ цвят. Въпреки това, основната разлика е качването, което създава значителна разлика в разиграването. Повечето от неопитните играчи започват да изреждат силните си карти в самото начало и се опитват да вземат колкото се може повече ръце, а оставят останалото на късмета. Това е лоша практика и по този начин противниците се освобождават от слабите си карти и запазват силните. По-добра тактика е да играете някоя слаба карта, като целите да направите друга своя "властна". Така увеличавате шанса си за повече ръце, а и да не забравяме, че играете със съотборник, който също може да помага. Ако, например, играете на Всичко коз и сте първи, а картите ви са Вале пика, Вале купа, Деветка купа, 8 каро, Асо спатия, 10 спатия и Поп спатия, то тогава е най-добре да започнете с Поп спатия. Така има голяма вероятност да направите Асото и 10-ката властни. Естествено, има вероятност да загубите, ако противниците изкарат силни карти, но ако започнете с Валетата, ще се случи почти същото. Стартирайки с Попа, вие имате по-голям шанс за добро развитие в разиграването. Естетвено, има и изключения. Ако партньорът ви е обявил Пика, тогава е ясно, че той може би има минимум 4 пики. Тогава той трябва да вземе с Вале спатия или каро, но какво може да се случи? Да речем, че му пуснем спатията и той вземе с валето, а след това играе пика. Ние взимаме с нашето Вале и нямаме какво да му върнем. Тогава може да стане много лошо и цялата игра да се развали. Всичко това е, защото не сме играли правилно. Първото нещо, което трябва да направим в тази ситуация, е да изиграем голото си Вале пика, което блокира всички останали пики на партньора. След него вече можем да дадем спатията и той да продължи с пиките си.

Друга често срещана грешка се случва при игра на Без коз. Понякога партньора играе например каро, а ние имаме Асо каро и по-слаба карта. В стремежа си да запазим асото, даваме малката карта, за да минем ниско. Това е грешка, защото най-вероятно партньора иска да избие Асото, за да играе останалите си кари, а ние го блокираме и му разваляме играта.

Друга грешка е, когато се тръгва с Поп, когато имате Поп и Деветка от една боя. Естествено, целта ви е да избиете Валето, но какво става, ако противника държи Валето и Асото. Тогава Деветката ви си заминава със сигурност. Много по-вероятно е да я запазите, ако не я играете, а чакате да се пусне Валето. Тогава ще дадете Попа и ще спечелите повече.

Тръгването с гола 9-ка е още по-лошо. Повечето играчи смятат, че тази карта така или иначе ще си замине, ако Валето не е в партньора. Противникът, обаче не знае, че тази 9-ка е гола, а това ви дава доста добри шансове да я запазите, особено ако играете на Без коз. Тръгването с гола 9-ка е пораженчески ход, който няма да доведе до нищо добро.

Игра на боя

При играта на боя важат същите принципи, както и при игра на Без коз или Всичк коз. Тук, обаче нещата са малко по-сложни заради козовия цвят. Не могат да се правят дълги взятки, защото противника винаги може да извади коз. Основната дилема при играта на боя е дали да изтеглим всичките си козове още в началото или да запазим някои от тях. Ако изиграем козовете си печелим, като лишаваме противника от козове, но и същевременно губим, като лишаваме както себе си, така и партньора си. Естествено, ако сме сигурни, че имаме повече козове, тогава можем да изтеглим няколко и да останат само в нас. Така нещата стават много лесни и можем да изиграем дългите си ръце.

Ако държите повече козове в себе си тогава е логично да се опитате да премахнете всички противникови. Възможно е да се опитате да избиете някой голям коз с по-малък, за да получите пълна власт над играта. Ако имате слаби козове, тогава трябва да се стремите да ги запазите по всякакъв начин и да се опитвате да накарате противника си да цака, като намалявате броя на козовете му.

Важно е да се знае, че ако партньора ни извади Валето в козов цвят, а ние имаме 9-ка, никога не трябва да му я даваме. Партньора ни съвсем спокойно може да пусне някой малък коз, за да види къде е 9-ката след това, но ако му я дадем в началото, е много вероятно да направим властно Асото на някой от противниците.

Друго важно нещо, което е добре да се знае, е че ако партньора ви е обявил коз и вие сте под ръка, винаги трябва да играете козов цвят, за да подпомогнете по-бързото избиване на козовете от противниците. Предполага се, че щом партньора ви е казал тази боя, най-вероятно в него е Валето или дори да не е, може би има достатъчно силни карти. Много неопитни играчи пазят козовете си и позволяват на противника да цака с карти, които иначе няма как да изиграе.

Какво е най-важно в разиграването?

Какъвто и да е видът на играта, най-важното нещо е да се следят картите и да се помни кои са изиграни. Това не трябва да се прави механично, а де се мисли. От помненето на картите може да разберете какво имат както противниците, така и партньора ви, а това е най-важното в играта на Белот.

Сигнали в играта на Белот

Има много начини, по които може да се даде информация на партньора. Някои използват непозволени неща, като ритане под масата, подсказване и т.н, но тук ще се съсредоточим върху разрешените подсказвания, които няма как да бъдат нарушение на правилата.

Винаги давайте най-силната си карта на партньора, ако нямате интерес в дадената боя. По този начин му подсказвате, че нямате добри карти. Ако, например, играете на Всичко коз и партньора ви тръгва с 9-ка, най-вероятно и Валето е в него. В този случай, ако имате Асо и 8-ца, винаги трябва да дадете Асото. Партньора така или иначе, ще вземе двете ви карти, но ако му дадете маката карта, той ще помисли, че Асото не е у вас.

Ако пък парньора ви отговори с Вале от друга боя на Всичко коз или Асо на Без коз, това означава, че той иска да му върнете дадената боя. В такава ситуация трябва веднага да му върнете същата боя, защото той е преценил, че ще вземе всичко останало. Ако не го направите и решите да изиграете първо сигурните си ръце, може да го заблудите, че не можете да му отговорите и той да изчисти карти, които са сигурни.

Някои играчи се наговарят така, че ако единия чисти купи, значи има кари и т.н. Това не е много добра практика, защото ограничава свободата в играта и така се принуждавате да изчистите нещо, което може да не искате в момента, за да дадете информация на партньора си. Най-добре е да се следва правилото, че чистите това, което нямате. Така ще се избегнат много неразбирателства и играта ще върви по-гладко.

Онлайн Белот

Има много разновидности на онлайл белот, при които можете да играете с други играчи по интернет. Това може да се случи през уеб сайтове и мобилни приложения. Предимството при този тип игра е, че винаги можете да намерите с кого да играете, дори и в нощните часове, когато всичките ви приятели спят. Освен това, стриктното спазване на правилата е точно регламентирано и няма как да се мами, освен ако не попаднете на играчи, които си подсказват, но в по-добрите платформи за онлайн белот е наблегнато на сигурността и това може да се случи доста трудно. Главният недостатък при този тип игра е най-вече в изживяването и атмосферата, която няма как да се сравни с живото разиграване.

Какъвто и тип белот да играете, трябва да го правите често и да имате много практика, защото при него от най-голяма важност е умението за игра, разбирането на партньора и запаметяването на картите.

От: 16.04.2016     Видяно: 26 272 пъти     Автор: Мартин Младенов

Пламен

10.12.2023 - 14:06
Тия правила са за до 17 годишните при анонсира за терца и каре се казва имам а не както го описвате

Напиши отговор на този коментар

Стоев

09.02.2024 - 14:29
Явно във всеки регион се играе по различен начин. Аз го знам, че се обявява какво имаш, но казваш например терца, 50, 100, без да уточняваш какво е точно. Ако не се знае кой има терца или кой 50 от началото, това може да повлияе на играта. Например аз мога да играя по един начин, ако знам, че противника има терца, но моя човек има 50 и по съвсем друг, ако и двамата са казали "имам" и нямам представа кой какво има.

Симчо

05.10.2022 - 12:29
Търся истински запалени играчи за да ви запозная с една система ,в която влиянието на шанса от това какви са картите е сведен до 0. " Състезатерен бридж белот" ,достига безапелационно до това коя двойка е по-добра в една среща с 32 разигравания.

Напиши отговор на този коментар

Любляна

21.08.2021 - 06:17
Снощи играхме и се получи спор. Когато всички ръце са твои и си сваляш картите,противникът има ли право да обяви белот, ако ти нямаш от тази боя?

Напиши отговор на този коментар

Мартин

09.01.2022 - 17:11
Както се разберете предварително, но ако искате да е най-точно и правилно, въобще не трябва да има такова сваляне на карти, а да се изиграва играта до края.

Асп

07.01.2020 - 16:05
И четвърто когато съм ги играл хал хабер сте си нямали а това кое върви 100 на боя или от поредни а че при валад контрата отпада

Напиши отговор на този коментар

Иванка

03.01.2021 - 17:53
Защи отпада контрата при валат? Ако имате обяснение ще го приема но няма логика вдигаш сам до контра трябва да можеш и да загубиш контрата отива при противника.

Asp

07.01.2020 - 15:59
Първо качването на безкоз е задължително второ такива изрази като кварти и квинти не съществуват казва се 50 или 100 150 или 200 трето а които е писал тези правила ако е играч то аз съм космонавт на марс

Напиши отговор на този коментар

Хаха

13.08.2020 - 19:54
Хал хабер си нямаш от играта. Задължително било качването ба без коз :Д

Мишо

28.01.2019 - 10:28
Колко точки се записват при резултат под 6 начещи карти вали и дама или само поп?

Напиши отговор на този коментар

try

09.01.2019 - 13:27
bravo

Напиши отговор на този коментар

Подобни публикации:

   Йоци